Proefschrift

Concept en ontwerp van het proefschrift ‘Students’ interest development prior, during, and after the transition to a higher education programme’.

 

De basis van dit proefschrift vormde het schilderij op het omslag, waarin verschillende ‘leerlijnen’ verwerkt zijn. Het binnenwerk sluit hierop aan. Daar zijn de lijnen de verbindende factor en duiden telkens een nieuw hoofdstuk aan.