COOKIE- en PRIVACYVERKLARING

Jasmijn de Boer, gevestigd in Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Gevestigd in Deventer

contact@jasmijndeboer.nl

0616858425

 

Persoonsgegevens

Jasmijn de Boer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Jasmijn de Boer persoonsgegevens verwerkt

Jasmijn de Boer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw (eventuele) betaling

– Verzenden van nieuwsbrieven, diensten of producten

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jasmijn de Boer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de weten regelgeving worden, na afronding van de opdracht, worden zeven jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of weggever worden je gegevens na maximaal drie maanden verwijderd.

 

De door mij gemaakte ontwerpen bewaar ik zo lang als ik denk dat het bijdraagt aan mijn portfolio.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jasmijn de Boer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jasmijn de Boer gebruikt ‘cookies’ (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jasmijn de Boer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@jasmijndeboer.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jasmijn de Boer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@jasmijndeboer.nl